Vizyon: Yenilikçiliği ve yaratıcılığı özümsemiş, bilgi üreten ve bilgiyi değere dönüştürerek bilime ve topluma ileri düzeyde katkı yapan, saygın bir uluslararası üniversite olmak amacına ulaşmak için Genel Sekreterlik olarak çağdaş yönetim anlayışını benimsemiş, bağlı birimlerin uyum içerisinde çalışması sonucu güçlü, verimli, güvenilir, şeffaf, yenilikçi ve paylaşımcı bir yönetim oluşturmak.

 

Misyon: "Öğrenen Odaklı" yaklaşımıyla geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirmek ve küresel sorunlara çözüm arayan bir araştırma üniversitesi olarak kurduğu ortaklıklarla bilgiyi değere dönüştürmeyi benimsemiş üniversitemiz için Genel Sekreterlik olarak kurum kültürünü tamamlamış, ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir ve etkin bir yapı oluşturmaktadır.