Standart Dosya Planı

- Mevzuat

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ARŞİV YÖNETMELİĞİ
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

- Standart Dosya Planı

Standart Dosya Planı

- Örnek Yazı Şablonu

Örnek Yazı Şablonu