Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü İmza Yetkileri ve Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi