T. C.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

SENATO ÜYELERİ

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ, Rektör

Prof. Dr. İrfan ALAN, Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU, Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent YILMAZ, Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ, Mühendislik Fakültesi Dekanı (UHDE)

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ, Mimarlık Fakültesi Dekanı (UHDE)

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı (UHDE)

Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU, Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Alaattin ŞEN, Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Vehbi Çağrı GÜNGÖR, Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Dekanı 

Dr. Öğr. Üyesi Umut TÜRK, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Bülent YILMAZ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

Prof. Dr. İrfan ALAN, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

Prof. Dr. İrfan ALAN, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.

Prof. Dr. İbrahim AKGÜN, Üye

Prof. Dr. Burak ASILİSKENDER, Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özgür BALKILIÇ, Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Selen MADENOĞLU, Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ORTAKÇI, Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ali Hakan TOR, Üye

Dr. Öğr. Üyesi Elif BENGÜ, Üye