T. C.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

SENATO ÜYELERİ

Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU, Rektör

Prof. Dr. İrfan ALAN, Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU, Mühendislik Fakültesi Dekanı (Uhde)

Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU, Mimarlık Fakültesi Dekanı (Uhde)

Prof. Dr. Alaattin ŞEN, Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İrfan ALAN, Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU, Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Rasim Özgür DÖNMEZ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Alper Faruk UĞRAŞ, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Alper Faruk UĞRAŞ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Pof. Dr. İrfan ALAN, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Pof. Dr. İrfan ALAN, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.

Prof. Dr. Alper Faruk UĞRAŞ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Vehbi Çağrı GÜNGÖR, Üye

Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER, Üye

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Alper İŞOĞLU, Üye

Dr. Öğr Üyesi Harika SÜKLÜN, Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özgür BALKILIÇ, Üye